ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ!


ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਕੀਲ


ਕੰਮ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

ਕੰਮ: ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ. ਚੰਗਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ. ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੈਕਟ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ. ਕਾਨੂੰਨ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ.