ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ!


ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਘਟਾ ਲਾਗਤ - ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ


ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿਆਖਿਆ ਉੱਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੈੱਟ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿੱਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਜ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਕੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ. ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਤ (ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਮਟਰ, ਠੇਕਾ ਫੰਡ), ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ: ਅਵੀਵਾ, ਅਤੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਲਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ. ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੌ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ 'è, ਪੈਰਿਸ. ਗਰੁੱਪ ਜੀਵਨ - ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਜੀਵਨ-ਬੱਚਤ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਵਿਚ ਰਸਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੀਮਾ. ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ. (ਸਰੋਤ: ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੀਮਾ ° ਕੇ ਜੂਨ, ਪੰਨਾ). ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਪਸੋਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸਾਈਟ ਹੈ-ਸੁਤੰਤਰ ਵੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਭ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ. ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਦਲਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਹੈ.(*ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਇਪਸੋਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ.) ਇਹ ਭੇਦ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿ ਨਰਧਾਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ.