ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ!


ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ


ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵੇਚਣ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ'ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ, ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ. ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਯੂਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਯੂਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਰ ਯੂਰੋ ਹੈ ਯੂਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀ, ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਯੂਰੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਲ ਲਈ ਵੇਚਣ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ' ਤੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੋ ਖ਼ਤਰੇ. ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਵਾਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਵੇਚਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਮਮਛਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਟਾਨ. ਦੂਜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਹੈ.

ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੇਠ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਓਹਲੇ ਨੁਕਸ.

ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਮਤ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਭ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.