ਵਕੀਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ!


ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ


ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਜਵਾਬ.

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ: ਸਲੀਕੇ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਵੀ, ਜਦ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ: ਬੈਚ ਕੋਈ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਦਾਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ: ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਜ ਗਾਹਕੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਜ ਨਮੂਨਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ (ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਇਲ, ਪਲਾਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕ, ਲਿਫਾਫੇ ਜ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ. ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਰਾਹੀ, ° ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ. ਹੈ ਬਚਣ.ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਜ ਬੇਇਜ਼ਤੀ. ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ-ਲਾਭਕਾਰੀ.

ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਹੋ.

ਹੋ ਸਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ.

ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ ਨਾ, ਅਜਿਹੇ-ਅਤੇ-ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਹੁਣੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਜ ਅਸ਼ਲੀਲ.

ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਤਰਸ, ਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ.

ਅਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ. ਫਿਰ, ਸੋਚਦੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ. ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਖਪਤਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ-ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੈਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਕ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ. ਸਾਵਧਾਨੀ: ਆਪਣੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.